Company News

Norkon raises NOK 25 million to accelerate growth globally

Norkon raises NOK 25 million to accelerate growth globally
Norkon Team
January 31, 2022

Oslo, Norway—Jan 31st, 2022.

Norkon, a Norwegian technology company, announced today it had raised 25 million NOK in a fundraising round. The funding will be used to strengthen the organization and take advantage of international growth opportunities in new markets.

Norkon continues to see very high traction for all of its three products, Live Center, Pulse, and award-winning Fantasy Funds, resulting in over 50 percent ARR growth annually for the past three years, and the company is now looking to scale the business further globally.

The fundraising includes a new investor, Idekapital, Norway’s largest VC fund with over NOK 1.4 billion under management, and existing shareholder NHST Media Group AS, owner of Dagens Næringsliv. The fundraising prices Norkon at NOK 100 million prior to the issue.

«We have followed Norkon for a while and have been impressed by the impact they’ve had, especially internationally, despite limited resources. The company’s high-quality product portfolio has been confirmed by many very satisfied customers. We are impressed with the team’s ambitions, and we look forward to supporting further scaling of the company», says partner in Idekapital Espen Agdestein

«When we first started our collaboration with Norkon, it was to strengthen the financial coverage for the Norwegian Business Daily. The company has now become an international success which we are proud to have been a part of. We are looking forward to the journey ahead working with the founders and Idekapital to grow further», says CEO of NHST Media Group Trond Sundnes

About Norkon

Norkon is a fast-growing Norwegian technology company specializing in products for the media and financial services industries. With our financial market solution Pulse, award-winning gamification platform Fantasy Funds, and our live news solution Live Center, we drive user engagement for our customers globally in 14 different countries, including VOX (US), The Telegraph (UK), Dagens Næringsliv (NOR), Dagbladet Børsen (DK), Handelsblatt (DE) and many more, catering to millions of users every day.

// Norwegian version 

Norkon henter NOK 25 millioner for å akselerere veksten globalt

Oslo, Norge – 31. Januar 2022.

Norkon, et teknologiselskap, kunngjorde i dag at de har hentet NOK 25 millioner i en finansieringsrunde. Kapitalen skal brukes til å styrke organisasjonen og vokse videre internasjonalt i nye markeder.

Norkon fortsetter å se svært høy etterspørsel etter alle sine tre produkter med over 50 prosent ARR-vekst årlig de siste tre årene, og ser nå etter å skalere virksomheten på en global skala.

Kapitalen hentes fra en ny investor, Idekapital, Norges største VC-fond med over 1,4 milliarder NOK under forvaltning, og eksisterende aksjonær NHST Media Group AS, eier av Dagens Næringsliv. Finansieringsrunden priser Norkon til NOK 100 millioner før emisjonen.

«Vi har fulgt Norkon en stund og har latt oss imponere av gjennomslaget de har fått, også internasjonalt, tross begrensede ressurser. Kvaliteten på selskapets produktportefølje bekreftes av mange svært fornøyde kunder som vi har snakket med. Vi er imponert over teamets ambisjoner, og vi ser frem til å bidra til å øke skaleringstakten ytterligere for selskapet» sier partner i Idekapital Espen Agdestein.

«Partnerskapet med Norkon startet i 2015 med et mål om å styrke DNs posisjon i finansmålgruppen. Selskapets har nå blitt en internasjonal suksess som vi er stolte av å ha vært med på, og vi ser frem til å jobbe med grunderne og Idekapital for å vokse videre», sier konsernsjef i NHST Media Group Trond Sundnes

Om Norkon

Norkon er et rasktvoksende teknologiselskap som spesialiserer seg på produkter for media- og finansbransjen. Med finansmarkedsplattformen Pulse, den prisvinnende gamification plattformen Fantasy Funds, og live-nyhetsløsningen Live Center, øker vi brukerengasjementet for våre kunder i 14 ulike land som inkluderer blant annet VOX (US), The Telegraph (UK), Dagens Næringsliv (NOR), Dagbladet Børsen (DK), Handelsblatt (DE) og mange flere – med millioner av brukere på hver dag.

Want to know more?

">