Norkon Computing Systems utvikler analyse- og visualiseringsverktøy for stordata
Norkon består av:

Fredrik Nøring

Chief Executive Officer

Håkon E. Grepperud

Chief Operating Officer

Christoffer Birch-Jensen

Business Development Director

Shatthik Barua

Chief Data Scientist

Jacob Amos

Finansrådgiver

Muhammad Nadeem

Utvikler

Jens Tandstad

Utvikler

Olaf Aarseth Berge

Utvikler
Medeier og samarbeidspartner:
Samarbeidspartner:
Samarbeidspartner og dataleverandør: